Direct contact? Bel: (072) 57 257 44

Home > Disclaimer

Privacy disclaimer

Privacy policy voor bezoekers van www.anntaveirne.nl.
De Privacy Policy voor bezoekers geldt voor iedereen die de website www.anntaveirne.nl bezoekt.

1. Beheer
De website van Ann Taveirne Fysiotherapie BV www.anntaveirne.nl staat onder beheer van Websteen. De contactgegevens zijn te vinden op www.websteen.nl.  

2. Gegevens van bezoekers
2a.
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.anntaveirne.nl worden permanent bewaard, maar wel beschermd toegankelijk voor zorgverleners van de eigen organisatie. De gegevens zullen dus nooit toegankelijk zijn voor anderen dan bovengenoemde
2b. Ann Taveirne Fysiotherapie BV zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Ann Taveirne Fysiotherapie BV kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c. Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin afspraakgegevens of vragenlijsten vermeld staan.
2d. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Ann Taveirne Fysiotherapie BV denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
www.anntaveirne.nl maakt gebruik van cookies om statistieken over het aantal bezoekers en hun gedrag te analyseren ten einde de website te optimaliseren en gepersonaliseerde advertenties aan te kunnen bieden.

4. Vragen
Bezoekers kunnen bij vragen over de Disclaimer of Privacy Policy contact opnemen met de praktijk. Bekijk hier de contactgegevens.

5. Disclaimer
Ann Taveirne Fysiotherapie BV is gerechtigd de inhoud van de privacy policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Copyright

Copyright 2023. Plaats onze artikelen op jouw site

Alle teksten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn intellectueel eigendom van Ann Taveirne Fysiotherapie BV. Wil je één of meer artikelen uit deze website overnemen, dan is dat slechts toegestaan onder de voorwaarde, dat je direct onder het artikel:

1. vermeldt dat het artikel van www.anntaveirne.nl komt,
2. vermeldt dat het artikel copyright 2023 van Ann Taveirne Fysiotherapie BV is.
3. een duidelijke en werkende link plaatst naar www.anntaveirne.nl (de link mag geen affiliate code bevatten).
 
Voorbeeld:
Bron: www.anntaveirne.nl - (C) 2023 - Ann Taveirne Centrum Fysiotherapie & Revalidatie.